KAVŞAK, Türkiye’de sürdürülebilir kent içi ulaşımı geliştirmek amacıyla birlikte hareket eden çeşitli sektörlerden kurumların bir araya geldiği bir sivil toplum ağıdır. KAVŞAK, Türkiye’de sürdürülebilir kent içi ulaşımı
geliştirmek amacıyla birlikte hareket eden çeşitli
sektörlerden kurumların bir araya geldiği bir sivil toplum ağıdır.
DAHA FAZLASI

Çalışma Alanları

Hareketlilik

– Toplu Taşıma
– Bisiklet
– Yürüme
– Entegre Ulaşım
– Erişilebilirlik
– Kapsayıcılık/Sosyal İçerme
– Yol Güvenliği
– Kent İçi Lojistik

Çevre & Enerji & İklim

– Hava Kalitesi
– İklim Değişikliği
– E-Hareketlilik
– Halk Sağlığı

Katılım ve Toplum

– Sivil Toplum
– Kamu
– Özel Sektör
– Kent Hakkı
– Yeterince Temsil Edilmeyen Gruplar
– Politika Geliştirme
– İşbirliği

İnovasyon

– Mikro Hareketlilik
– Paylaşım Sistemleri
– Yeni Hareketlilik

Bize Katılın

KAVŞAK Ağı;

İşbirlikleri geliştirmenize

Yerel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişime geçebilirsiniz!

Teknik destek almanıza

Bilginizi genişletecek dokümanlara, kişilere ve kurumlara ulaşabilirsiniz!

Sesini duyurmanıza

Karar alma süreçlerine daha etkin dahil olabilirsiniz!

olanak sağlar.

Bu web sitesinin içeriğinden yalnız WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler liderliğindeki konsorsiyum sorumlu olup,
hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

X